Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego


Adm. M.- 111-1/18                                                               Myślenice, dnia 27 marca 2018r.
 
 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

  
          Prezes Sądu Rejonowego w Myślenicach  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Myślenicach.
 
 
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Myślenicach
Liczba stanowisk:  1 etat
Termin konkursu:  14 maja 2018 r., godz. 10:00
Miejsce konkursu:  Sąd Rejonowy w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice

 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013.1228).
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.poz. 23 j.t.)
 
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,

Termin składania ofert:
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa poniżej, w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Myślenicach,  pok. 19 lub 45 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – Adm.M.-111-1/18) na adres:
 
Sąd Rejonowy w Myślenicach
ul. Piłsudskiego 7
32-400 Myślenice
 
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo
  w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w RP na podstawie odrębnych przepisów
 • oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach  oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018r.

      Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów.
 
                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                         w Myślenicach
                                                                                                  SSR Małgorzata Święch
 

 


Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2018-03-28 13:52:13
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2018-03-28 13:52:28
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2018-03-28 13:52:46

Rejestr zmian

Oglądano 735 razy


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM