Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w Pomieszczeniach w Budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach oraz Wydziału Zamiejscowego w Dobczycach
Treść ARCHIWALNA !

 

OGŁOSZENIE  z dnia 9.12.2016 r.

o zamówieniu pn.:

„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 w Myślenicach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział Zamiejscowy w Dobczycach”

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

 

Postępowanie nr ZP-3/2016 prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Myślenicach „Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne, o wartości nieprzekraczającej  równowartości kwoty  30 000 EURO przez Sąd Rejonowy w Myślenicach” w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0000 EURO.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

 

 1. Sąd Rejonowy w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 7
 2. tel. (12) 37 35 120, fax (12) 27 206 15
 3. Str. int. http:/www.myslenice.sr.gov.pl
 4. email: administracja@myslenice.sr.gov.pl
 5. Nr konta: 33 1130 1017 0021 1001 1190 0004

 

III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.

 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest :

    Bogusława Skoczylas tel.(12) 37 35 130 

    Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim.

3. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (osobiście, pocztą, kurierem), faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną były niezwłocznie potwierdzane, także w formie opisanej w pkt X.

4. Zamawiający informuje, że termin na przesyłanie pytań/wniosków upływa z dniem 13.12.2016 r. godz. 12:00.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach Sadu Rejonowego w Myślenicach oraz Wydziale Zamiejscowym w Dobczycach, zgodnie z poniższym opisem:

 

A. Opis budynków  :

 

            Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 :

 

 1. Powierzchnia sprzątania – 1939 m2 (w tym m.in. gabinety, sekretariaty, sale rozpraw, archiwa, toalety, korytarze);
 2. Powierzchnie sprzątane:  m.in. ściany malowane farbami, płytki ceramiczne, podłogi ( m.in. płytka gres matowa i szkliwiona, parkiet i inne), szyby, lampy, sprzęt biurowy ( m.in. komputery) i inne wyposażenie, płyta meblowa,
 3. Okna drewniane skrzynkowe,  zespolone jednoramowe oraz  dachowe, kraty,
 4. Wyposażenie WC- płytki ceramiczne, gres, dozowniki na piankę - 8 szt, pojemniki na ręczniki – szt. 7,  pojemniki na papier toaletowy - szt. 12, kosze na śmieci poj. 25 litrów- szt. 5,  poj.10 litrów -  szt. 4, poj. 3 litry – szt.9, stojak na ręczniki papierowe - szt. 1
 5. Łączna ilość koszy na śmieci (sekretariaty, korytarze) – 55 szt
 6. Pomieszczenia socjalne- płyta grzewcza szklana, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej,
 7. Tapicerka: krzesła i fotele tapicerowane, 

 

 

Zamiejscowy Wydział w Dobczycach ul. Rynek 22 a

 

 1. Powierzchnia sprzątania – 311m2 (w tym m.in. sekretariaty, archiwa, toalety, korytarze);
 2. Powierzchnie sprzątane: m.in. ściany malowane farbami, lamperia marmolit, płytki ceramiczne, płyta meblowa, podłogi: płytka gres matowa i szkliwiona i inne: szyby, lampy, sprzęt biurowy (m.in komputery)i inne wyposażenie, płyta meblowa,
 3. Okna plastikowe oraz okna dachowe,
 4. Wyposażenie WC - płytki ceramiczne, gres, zlewozmywaki (ceramiczny i ze stali nierdzewnej), dozowniki na mydło  - 1 szt. , pojemniki na ręczniki – szt. 3,  pojemniki na papier toaletowy- szt. 2, kosze na śmieci poj. 35litrów-   szt. 3 ,
 5. Tapicerka: krzesła i fotele tapicerowane

 

B. Zakres sprzątania obejmuje :

 

1. prace codzienne (od poniedziałku do piątku) wykonywane od godziny 15.00 – 19:00  kompleksowe sprzątanie wszystkich pomieszczeń w budynkach Sądu:              

 1. odkurzanie wykładzin podłogowych;
 2. zamiatanie i mycie podłóg i posadzek środkami czystości przeznaczonymi do danego rodzaju powierzchni i odpowiednimi urządzeniami
 3. opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków;
 4. opróżnianie niszczarek;
 5. mycie sanitariatów i urządzeń sanitarnych wraz z dezynfekcją
 6. bieżące uzupełnianie środków czystości w pomieszczeniach WC i pomieszczeniach socjalnych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło,  itp.);
 7. sprzątanie pomieszczenia Kasy w godzinach otwarcia Kasy pod nadzorem kasjera;
 8. mycie i usuwanie kurzu na monitorach komputerowych, stacjach roboczych (tyko środkami do tego przeznaczonymi), drukarkach, telefonach, kserokopiarkach i innych urządzeniach biurowych;

 

            2. prace okresowe -  1 raz w tygodniu:

 

 1. mycie lamp oświetleniowych, kaloryferów, paneli grzewczych, kratek  wentylacyjnych, opraw;
 2. mycie, odkurzanie elementów PCV, metalowych, drewnianych i innych elementów dekoracyjnych znajdujących się na korytarzach, w pomieszczeniach, na salach rozpraw, mycie głównych drzwi wejściowych wraz z szybami i kratami;
 3. sprzątanie pomieszczenia „przyjazny pokój przesłuchań”;
 4. mycie płytek naściennych i podłogowych w pomieszczeniach WC;
 5. sprzątanie pomieszczeń archiwum ( tzn. mechaniczne i ręczne odkurzanie regałów i ksiąg, opróżnianie koszy na śmieci, mycie i czyszczenie powierzchni podłogowych)- w obecności pracownika;  

 

 

3. prace okresowe -

 

 1. mycie okien, krat zewnętrznych i parapetów zewnętrznych - minimum 2 razy w okresie trwania umowy, w terminach na zlecenie Zamawiającego,  przy czym zastrzega się, że okna dachowe powinny być myte minimum  3 razy w okresie trwania umowy.

 

C. Sposób wykonania prac :

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do używania własnego profesjonalnego sprzętu do wykonywania ww. usług sprzątania.
 1. Wykonawca zapewnia środki czystości i preparaty chemiczne służące do utrzymania czystości, konserwacji oraz artykuły takie jak:
 • miękki biały papier toaletowy,
 • worki jednorazowe na śmieci,
 •  mydło w płynie i pianka w płynie do dozowników,
 • odświeżacze powietrza,
 • zawieszki lub kostki toaletowe dezynfekująco-pachnące,
 • miękkie białe ręczniki do pojemników
 • miękkie białe ręczniki papierowe do stojaka,
 1. Zamawiający Wymaga, aby w obiekcie Sądu w Myślenicach prace wykonywały   4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę co najmniej w wymiarze ½ etatu każda z nich oraz 1 osoba w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Dobczycach zatrudniona na podstawie umowy o pracę co najmniej w wymiarze ½ etatu. Zamawiający wymaga nadto, aby spośród osób  wykonujących pracę w Myślenicach jedna osoba wykonywała czynności sprzątania codziennie w godzinach od 11-15 (personel dzienny).
 2. Zamawiający zastrzega, że ilości oraz rodzaj sprzętu sanitarnego (kosze, dozowniki do mydła itp.) mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania usług przez Wykonawcę. Zmianie mogą ulec również powierzchnie sprzątane, a także ilość sprzętu komputerowego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżących szkoleń personelu sprzątającego w zakresie BHP, PPOŻ, obsługi sprzętu i stosowania środków chemicznych. 
 4. Za całość prac pod względem przepisów BHP, PPOŻ, badań lekarskich, odzieży roboczej oraz wyposażenia pracowników Wykonawcy w środki czystości odpowiada Wykonawca. 
 5. Zamawiający będzie prowadził ewidencję  wejścia na teren Sądu i wyjścia osób, wykonujących czynności sprzątania.

Kod CPV:

90 91 00 00-9 – usługi sprzątania

90 91 12 00-8 – usługi sprzątania budynków

90 91 13 00-9 – usługi czyszczenia okien

90 91 92 00-4 – usługi sprzątania biur

90 91 91 00-3 – usługa czyszczenia urządzeń biurowych.

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia dotyczącegoŚwiadczenie usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 w Myślenicach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział Zamiejscowy w Dobczycach”.

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zaleca się aby Wykonawcy starannie zapoznali się z całością dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania, a także zapoznali się z warunkami związanymi z miejscem realizacji przyszłej usługi oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

5. Załączony do niniejszego ogłoszenia wzór umowy stanowi integralną  część z przedmiotem zamówienia.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

 

Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.

 

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oceny spełnienia warunków dokona się na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, natomiast weryfikacji, na podstawie złożonych dokumentów, zostanie poddany Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej sklasyfikowaną.

 

Warunek 1: dotyczy doświadczenia

Wykonawca spełni powyższy warunek w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące sprzątanie budynków biurowych, o wartości co najmniej 40 000 zł brutto każda, zrealizowaną lub realizowaną na podstawie jednej umowy. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 40 000 zł.  W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 

Warunek 2: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie:

a) przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 24 ust.8-9.

b) Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

 

Warunek 3: dotyczy wadium.

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Wadium może być wniesione:

 • w pieniądzu,
 • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 

            Poręczenia oraz gwarancje (w oryginale), o których mowa wyżej, winny być ważne przez okres związania ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale wpięte do oferty. Do oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem ich kserokopię, a oryginał umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty.

            Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego           nr 33 1130 1017 0021 1001 1190 0004    z dopiskiem „Wadium w postępowaniu                    nr ZP-3/2016”.

Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na w/w rachunku bankowym i winno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.

            W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać w treści sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

            Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.         Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione w całości przez jednego z członków konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

            Ponadto winno zawierać także określenie postępowania (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, Zamawiającego i Gwaranta, wysokość gwarantowanej /poręczanej/ kwoty wadium, termin ważności.

Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy Pzp w art. 46 ust. 4a i 5.

W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, iż odrzuci ofertę zabezpieczoną wadium w formie innej niż pieniądz z klauzulą zawierającą w treści wymóg, aby żądanie zapłaty zostało przekazywane za pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek zamawiającego oraz potwierdzenia, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych.

            Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b).

            Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) warunki określone w postępowaniu muszą spełniać łącznie.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie pełnomocnictwa wspólników lub umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.

Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani przez zamawiającego do przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

Uwaga: W przypadku gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się wspólnie kilka podmiotów w formie konsorcjum, w ich ofercie musi być wskazane, który (którzy) z nich będzie (będą) uprawnieni do wystawienia faktury (faktur) za zrealizowanie przedmiotu umowy. W przypadku gdy kilka podmiotów zostanie wskazanych jako uprawnieni do wystawienia faktury (faktur), w ofercie należy wskazać procentową wartość wynagrodzenia przypadającego na każdego z nich.

Faktura (faktury) mogą być wystawione tylko przez podmiot (podmioty) tworzące konsorcjum, z zastosowaniem stawki podatku VAT, określonej w ofercie.

 

C. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie może polegać na doświadczeniu innych podmiotów

 

D. Grupy kapitałowe.

Wykonawcy składający ofert w postępowaniu nie mogą należeć do tej samej grupy kapitałowej

 

VII.    WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

 

1) Wykaz żądanych wraz z ofertą przez Zamawiającego dokumentów aktualnych na dzień składania ofert:

a) formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1),

b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),

 

2) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia :

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

Kryterium ceny (C) …………………………….. 100%

 

Sposób wyliczenia punktów oferty.

cena wg zasady im mniej tym lepiej

 

 dla kryterium ceny (C):

 

Wobliczana = ((Xmin) / (X obliczana))* Wmax * 100

gdzie: 

Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

Wmax - waga kryterium ceny w %

Xmin - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców

Xobliczana - wartość ceny obliczanej oferty

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 

1- Miejsce i termin składania ofert: Sąd w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 -  pok. 45, do dnia 15.12.2016 r. do godz. 900.

2- Miejsce i termin otwarcia ofert: Sąd w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 -  pok. 45, w dniu 15.12.2016 r. o godz. 915.

3. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wszystkie kartki lub strony (w przypadku dwustronnego zadrukowania) winny być ponumerowane i trwale spięte.

3. Treść oferty musi odpowiadać wymogom określonym przez Zamawiającego.

4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane/parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem, podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem.

5. Wszelkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy /pieczątka imienna i podpis lub czytelny podpis/ na każdej zadrukowanej stronie załączonej kopii.

Dokumenty w formie oryginału nie podlegają zwrotowi.

Wymagane dokumenty muszą być ważne i aktualne.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem.

7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla wykonawcy.

8. Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i datowane.

9. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację wykonawcy, z dopiskiem:

„Nr postępowania ZP-3/2016. Oferta na : „„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 w Myślenicach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział Zamiejscowy w Dobczycach”

 

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

XII. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

XIV. W niniejszym postepowaniu Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisem zawartym we wzorze umowy

 

 

Załączniki :

1- formularz ofertowy

2 - wzór umowy

 

 

 

Zatwierdzam. Dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie – Bolesław Rausch: …………...................................

  /data i podpis kierownika jednostki/


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy 31.43 Kb
2. załącznik nr 2- wzór umowy - SR Myślenice, sprzątanie 2017Plik DOC 99.00 Kb
3. załącznik nr 3 - wykaz zamówieńPlik DOC 37.00 Kb
4. sprostowanie zał. nr 2 - wzór umowy-SR Myślenice, sprzątanie 2017Plik DOC 46.00 Kb
5. załącznik nr 2- wzór umowy - SR Myślenice, sprzątanie 2017 po sprostowaniuPlik DOC 99.00 Kb
Autor: Dawid Raczek
Data: 2016-12-09 16:42:29
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2016-12-09 16:44:26
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2016-12-09 16:45:43

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM