Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego
Treść ARCHIWALNA !

 

Prez.Adm.1102-4/12/M                                Myślenice, dnia 05-07-2012r
 .
 
 
 
 
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Myślenicach ogłasza KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W MYŚLENICACH
 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice
 
Oznaczenie konkursu:  Prez. Adm. 1102-4/12/M
 
Liczba stanowisk: 1 etat
 
Termin konkursu:  10 wrzesień 2012 roku
 
Miejsce konkursu: Sąd Rejonowy w Myślenicach
                           pok. 11, ul. Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice
 
 

    Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 2012.314 z 26 marca 2012r.).
    
     Kandydat na stanowisko asystenta sędziego winien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155  §  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o stroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001.98.1070 z późn. zm.)
 
Zgodnie z art. 155  §  2 powołanej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1.      jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.      jest nieskazitelnego charakteru,
3.      ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4.      ukończył 24 lata,
5.      ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski notarialny, adwokacki lub radcowski.
     Warunek, o którym mowa w punkcie 5 spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury tj. 5.05.2009r. była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy powołanej wyżej odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską, bądź złożyła egzamin referendarski (art. 66 ust. 2 cytowanej ustawy).
    
    
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2012r. – bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Myślenicach  w pokoju 19 lub przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu (Konkurs na stanowisko asystenta sędziego Prez. Adm. 1102-4/12/M) na adres:
 
Sąd Rejonowy w Myślenicach  (Oddział Administracyjny)
ul. Piłsudskiego 7
32-400 Myślenice
 

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
4.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim
5.      oświadczenie o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
7.      trzy aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
 
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do dnia 31.08. 2012 roku. Lista będzie zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania .
 
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego
w Myślenicach
 
     SSR Zbigniew Zgud
 

Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2012-07-10 14:39:36
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2012-07-10 14:40:13
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2012-07-10 14:40:54

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM