Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie
Treść ARCHIWALNA !

 

Prez. Adm. 1102-11/12/M 
  
 
OGŁOSZENIE 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Myślenicach działając zgodnie z art. 32a § 2 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 z 2001r. poz.1070 z późn. zm. ) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Myślenicach.
 
Zgodnie z treścią art.32a §1 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 z 2001r. poz.1070 z późn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013r. – na powyższe stanowisko może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:
 
1)      korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)      posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późń. zm.),
3)      posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
4)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym,
5)      nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6)      nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz.114 z późn. zm),
7)      nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
Zatrudnienie osoby na stanowisku Dyrektora Sądu Rejonowego w Myślenicach nastąpi nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2013 roku.
 
Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje:
1.zawodowe,
2.kierownicze
3.społeczne
4.intelektualne
5.osobowościowe
Zakres w/w kryteriów oceny określa załącznik nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora lub kierownika finansowego sadu (Dz. U. Nr 20, poz.121)
 
Konkurs składa się z następujących etapów:
1)      etap pierwszy – ocena spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji kandydatów na posiedzeniu z udziałem kandydatów, na podstawie prezentacji własnej kandydatów; na posiedzeniu tym kandydaci przedstawiają też koncepcję działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy,
2)      etap drugi – ocena wiedzy oraz predyspozycji i umiejętności kandydatów na podstawie testów lub zestawów pytań,
3)      etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Zgłoszenie kandydatów spełniających powyższe wymogi powinno zawierać:
1)      list motywacyjny i CV,
2)      uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie i przebieg pracy zawodowej,
3)      oświadczenie o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,
4)      oświadczenie o niekaralności, w tym za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz.114 z późn. zm),
6)      oświadczenie, że nie jest prowadzone wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997r. poz.883)
 
Miejsce i termin składania zgłoszeń:
Pisemne oferty na Konkurs prosimy składać osobiście w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7, pokój 19 lub  przesłać na adres Sąd Rejonowy w Myślenicach Oddział Administracyjny ul. Piłsudskiego 7 32-400 Myślenice (decyduje data nadania przesyłki – stempla pocztowego) do dnia  12 grudnia 2012r.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 
Wiceprezes Sądu Rejonowego
                                        w Myślenicach
                                                                                      
                                                                                  SSR Katarzyna Proksa-Kosek   

Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2012-11-26 14:09:51
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2012-11-26 14:10:36
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2012-11-26 14:12:28

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM